De bestemmingsplanprocedure van het achterterrein is afgerond.

De bestemmingsplanprocedure van het achterterrein is afgerond.

Het Erf - binnenkort in verkoop!
De bestemmingsplanprocedure van het achterterrein is afgerond. Sinds dit bericht zijn we druk bezig om het definitief ontwerp uit te werken. Op basis van het definitief ontwerp vragen we een omgevingsvergunning aan. Sinds de onherroepelijke status van het bestemmingsplan zijn we, parallel aan het uitwerken van het definitieve ontwerp, druk bezig met de voorbereiding van de verkoop. Naast het ontwerp van de woningen is het ook belangrijk dat er een ontwerp van de toekomstige openbare ruimte gemaakt wordt. Dit in goed overleg met de gemeente, aangezien de gemeente de openbare ruimte na aanleg overneemt in beheer. We geven jullie graag weer een ‘sneakpeak’ van de laatste impressies, waarin ook de openbare ruimte is verwerkt.

In de aanloop naar de verkoop zullen we jullie de komende periode wat vaker gaan berichten. Planning is om eind maart de stukken gereed te hebben en de verkoop op te starten.

Plaatjes_bij_nieuwsbrief_27-2-23_1

Het Huys
Voor het monumentale gedeelte van dit plan ligt het bestemmingsplan ter inzage sinds 16 februari jl. De beroepstermijn loopt van 17 februari tot en met 30 maart 2023. Voor de ontwerpwerkzaamheden zijn we aangekomen in de definitieve fase. We hebben eind 2022 afstemming gehad met de welstandscommissie over de ontwerpen van het gebouw, maar ook van de hoven grenzend aan het monument. We blijven de plannen continu beter maken en werken toe naar een omgevingsvergunningsaanvraag. Omdat het om een Rijksmonument gaat, duurt de procedure van deze vergunningsaanvraag langer dan standaard. Voor de verkoop zullen we jullie middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden. 

Luchtfoto_monument