Kenmerken project

  • Wonen in het gezellige historische centrum
  • Diversiteit aan woningtypes
  • Voor families maar ook voor starters
  • De comfort van nieuwbouw met karakter
  • Energiezuinig, duurzaam en toekomstbestendig
Door het oog van de landschapsarchitect

Door het oog van de landschapsarchitect

“Als er overdag weinig auto’s staan geparkeerd, dan oogt het gebied eerder als een grote tuin met beplanting en verharding dan als een leeg parkeerterrein.” Aldus landschapsarchitect Houtman en Sander welke de openbare ruimte voor Erve Solms heeft ontworpen.

Groene openbare ruimte met een bijzondere uitstraling

Op Erve Solms is voldoende ruimte voor autoverkeer en parkeerplaatsen, maar de vormgeving hiervan is bijzonder. Er is een afwisseling van parkeerplaatsen met grasbetonstenen en parkeerplaatsen met betonstraatstenen. Ook de rijwegen zijn op een aantal plaatsen versmald door een groene inrichting. Dit zorgt ervoor dat de openbare ruimte eruitziet als een grote tuin en het regenwater in natte periodes in de ondergrond geborgen kan worden en in droge periodes van nut is voor de beplanting.

Veel bomen en rijkbloeiende vaste planten

De buitenruimte wordt ook zeer boomrijk, met een grote diversiteit aan boomgroottes, vormen en met veel seizoensbeleving. Samen met de overige groene inrichting zorgt dit voor een vermindering van de hittestress in de openbare ruimte. Het appartementengebouw staat in een rijkbloeiende vaste plantentuin. Dit levert niet alleen een fraai beeld op, maar is ook van meerwaarde voor de totale biodiversiteit van de openbare ruimte.

Door het oog van de architect

Door het oog van de architect

“Erve Solms is de schakel tussen twee werelden van enerzijds het historische dorpscentrum en anderzijds de industriële bebouwing aan het Wilhelminakanaal” Aldus het Oirschotse architectenbureau LSWA die de woningen van Erve Solms heeft ontworpen.

Diversiteit aan wonen op Erve Solms

Van de 13 grondgebonden woningen op Erve Solms zijn er 2 vrijstaand en daarnaast komen er 11 hoek- en tussenwoningen. Van de 22 appartementen zijn er 16 bestemd voor de sociale verkoop. Dit zijn betaalbare appartementen met een woonoppervlakte van ongeveer vijftig vierkante meter en zijn met name bedoeld voor starters op de woningmarkt, zodat we jongeren uit Oirschot de kans bieden een woning in hun eigen dorp te kopen.

Combinatie historische en industriële architectuur

De architectuur van de woningen is geïnspireerd op woningen in de directe omgeving, door onder meer donkere bakstenen en grijze daken, kozijnen en deuren te gebruiken.

De Heistraat is een beschermd dorpsgezicht en daarom is de omgeving een belangrijk aspect geweest voor de totstandkoming van de architectuur. Hierdoor wijkt de architectuur van deze woningen ook af van de laagbouwwoningen van het binnengebied van Erve Solms.