Kenmerken project

  • Wonen in een monumentaal oud stadspaleis
  • Oude architectuur blijft in takt
  • Écht karakteristiek wonen!
  • 20 woningen in het Rijksmonument
  • 2e deel van het nieuwbouwplan Hof van Solms
De rijke historie van Huys Solms

De rijke historie van Huys Solms

De huidige monumentale hoofdbouw met haar twee vleugels rondom het voorhof is het oudste gedeelte van de Hof en gebouwd in het 3e kwart van de zeventiende eeuw door Arnold Fey jr. In de 18de eeuw ontstond op het achterterrein een grote tuin door afbraak van het ouderlijk huis van de familie Fey. Ook werden toen aan de voorzijde van de straat de aangrenzende panden naar de hoek van de Heistraat aan het Hof van Solms toegevoegd. In de 2e helft van de negentiende eeuw werd aan de achterzijde van het Hof een westelijke vleugel gebouwd.

Na enkele kleine verbouwingen en wijzigingen in de plattegrond van het hoofdgebouw, wordt in 1964 een grote uitbreiding en ‘restauratie’ van het Hof van Solms uitgevoerd. Het plan hiervoor werd gemaakt door de Bossche School architect Fons Vermeulen (1913-2013). Op contouren van de oude kapel wordt een nieuwe kapel gebouwd. Aan de westzijde ontstaat een kloosterhof met binnenplaats door de bouw van twee nieuwe vleugels en de herbouw van de westvleugel en de westelijke vleugel aan de achterzijde. De gevels van de oostvleugel blijven grotendeels gespaard doordat uitsluitend inwendig en aan de achterzijde verbouwd wordt. De plattegrond van de hoofdbouw wordt op enkele plaatsen gewijzigd.

In de periode dat het Hof van Solms als horecagelegenheid functioneert worden enkele aanpassingen doorgevoerd om de gebouwen geschikt te maken voor een bijeenkomstfunctie. Het interieur van het Hof van Solms wordt ingrijpend gewijzigd. In 2009 wordt de zuidelijke slaapvleugel van de zusters Franciscanessen volledig gesloopt.